O nas PDF Drukuj

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych - TIKEA

 

to młode stowarzyszenie, które powstało w 2009 roku z inicjatywy rodziców uczniów, nauczycieli oraz sympatyków Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Leśnicy.

Swoją działalnością TIKEA zamierza wspierać inicjatywy związane z propagowaniem kultury muzycznej na Ziemi Leśnickiej oraz muzyczną edukacją dzieci i młodzieży.

TIKEA objęła Młodzieżową Orkiestrę Dętą Leśnica swoim patronatem, by w ten sposób podkreślić szczególną chęć wspierania jej dalszego artystycznego rozwoju.

 

 

W minionym roku zrealizowaliśmy we współpracy z Publiczną Szkołą Muzyczną I Stopnia w Leśnicy oraz dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w Opolu II-gie Warsztaty Trąbkowe w Górze Św. Anny. Wzięło w nich udział 77 uczniów i 13 nauczycieli reprezentujących 12 szkół muzycznych I. i II. stopnia z województw opolskiego i śląskiego. Warsztaty przeprowadził światowej sławy trębacz profesor Konradin Groth z Berlina. Także w tym roku planujemy kolejne warsztaty oraz udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica w 49 Festiwalu Euro Bösel 2010 w Niemczech jak również nagranie kolejnej, drugiej płyty przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Leśnica.

 

Zapraszamy do współpracy i prosimy o Państwa wsparcie naszych działań.

 

 

 

instagram

Instagram