O nas PDF Drukuj

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych, Edukacyjnych i Artystycznych - TIKEA

to młode stowarzyszenie, które powstało w 2009 roku z inicjatywy rodziców uczniów, nauczycieli oraz sympatyków Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Leśnicy.

Swoją działalnością TIKEA zamierza wspierać inicjatywy związane z propagowaniem kultury muzycznej na Ziemi Leśnickiej oraz muzyczną edukacją dzieci i młodzieży.

TIKEA objęła Młodzieżową Orkiestrę Dętą Leśnica swoim patronatem, by w ten sposób podkreślić szczególną chęć wspierania jej dalszego artystycznego rozwoju.

W swojej działalności TIKEA będzie realizować projekty kulturalne i edukacyjne mające na celu w szczególności:

* organizowanie kursów i szkoleń dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki gry na

instrumentach muzycznych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów dętych,

* organizowania i finansowania wycieczek i wypoczynku dla młodzieży uzdolnionej muzycznie w połączeniu z warsztatami muzycznymi,

* finansowanie zakupów nut, instrumentów i akcesoriów muzycznych oraz ubiorów dla członków zespołów muzycznych,

* fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych,

* organizowanie imprez, koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów i zjazdów z udziałem amatorskich orkiestr dętych,

* działalność fonograficzną i wydawniczą,

* organizowanie stałych form kształcenia artystycznego w szczególności muzycznego,

* wymianę doświadczeń artystycznych i organizacyjnych,

* inspirację kontaktów międzynarodowych i regionalnych,

* współpracę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, władzami innych resortów i terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami kultury na terenie kraju i za granicą.

W minionym roku zrealizowaliśmy we współpracy z Publiczną Szkołą Muzyczną I Stopnia w Leśnicy oraz dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców w Opolu II-gie Warsztaty Trąbkowe w Górze Św. Anny. Wzięło w nich udział 77 uczniów i 13 nauczycieli reprezentujących 12 szkół muzycznych I. i II. stopnia z województw opolskiego i śląskiego. Warsztaty przeprowadził światowej sławy trębacz profesor Konradin Groth z Berlina. Także w tym roku planujemy kolejne warsztaty oraz udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej Leśnica w 49 Festiwalu Euro Bösel 2010 w Niemczech jak również nagranie kolejnej, drugiej płyty przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Leśnica.

Zapraszamy do współpracy i prosimy o Państwa wsparcie naszych działań.

 

 

 

instagram

Instagram