Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica PDF Drukuj

 

Utworzenie przez Samorząd Gminy Leśnica w 1993 r. Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Leśnicy związane było z wieloletnią, przedwojenną jeszcze, tradycją istnienia orkiestr dętych na Ziemi Leśnickiej. Mimo, że tradycja obecności Orkiestr Dętych w Leśnicy jest długa, to obecny zespół jest jednym z młodszych w okolicy, bo liczy niespełna sześć lat, a swoją działalność rozpoczął jako Orkiestra Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Leśnicy pod dyrekcją Klaudiusza Lisonia - nauczyciela tejże szkoły, którego wspierają inni nauczyciele z dyrek­torem, Krystianem Gajdą, na czele. Zespół, który szybko stał się wizytówką Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Leśnicy, liczy ponad 60 muzyków - dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimna­zjów i liceów, a także studentów, którzy chętnie biorą udział w wszelakich przedsięwzięciach orkiestry. Tradycją stały się już wyjazdy w okresie ferii zimowych i letnich na obozy szkole­niowe, gdzie młodzi muzycy przygotowują zawsze nowy, wyszukany program koncertowy, który można potem usłyszeć na licznych koncertach w kraju i za granicą.

 

Pierwszym wielkim wydarzeniem Orkiestry był udział w Konkursie Orkiestr Szkół Muzycznych I Stopnia w Będzinie w 2006 r. - gdzie zespół zajął I miejsce, w kategorii Orkiestry Dęte i Big Bandy. W roku 2007 i 2011 powtórzył ten sukces, a w 2008 zajął drugie miejsce. Wielkim wydarzeniem dla młodych muzyków z leśnickiej szkoły muzycznej był udział i "wyróżnienie" na Międzynarodowym Konkursie Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Jastrzębiu Zdroju w 2007 roku.

 

Orkiestra jest zdobywcą Grand Prix w Międzynarodowym Festiwalu Euro Musiktage Bosel 2010 i 2011r. Udział w obu festiwalach był możliwy dzięki współpracy Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego ze Stowarzyszeniem EURO Bosel e.V i wsparciu finansowego Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Stowarzyszeniu TIKEA oraz Gminie Leśnica.

 

Obecnie zespół koncertuje jako Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica, będąc spadkobiercą wieloletniej tradycji, istnienia na terenie gminy Leśnica wielu orkiestr dętych, reprezentując już nie tylko Szkołę Muzyczną, ale i całą gminną społeczność.

 

 

"Dla dyrekcji Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Leśnicy, jej uczniów i nauczycieli, a także dla władz Gminy Leśnica, Orkiestra to nie tylko zwykły zespół muzyczny, ale sposób na obowiązki, relaks i przyjemność w jednym. Dlatego dzisiaj nikt w Leśnicy, a w szczególności rodzice młodych muzyków, nie wyobra­żają sobie Szkoły Muzycznej bez Orkiestry, bo stała się nieodzownym elementem lokalnej kultury muzycznej, tworząc duży i jednolity zespół muzyczny, promujący poprzez muzykę, artystyczny potencjał społeczności Ziemi Leśnickiej. Niech tak już pozostanie..."

 

 

 

 

 

instagram

Instagram